Demonstrerende feminist slaat vent in zijn gezicht en verwacht dat hij niets terug doet!

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven. De sociale beweging die dit nastreeft is de vrouwenbeweging. Verschillen tussen mannen en vrouwen die mannen direct of indirect bevoordelen, dienen in deze maatschappijopvatting te worden opgeheven. Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing na van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Ik hoor het je denken en je hebt gelijk.. Dit komt regelrecht van Wikipedia af

Maaarrr de conclusie hieruit zou dus zijn dat wanneer een Feminist een klap uitdeelt aan een man, ze die ook terug mag verwachten. Onderstaand filmpje bewijst het tegendeel. Mevrouwtje denkt dat ze alles mag maken omdat vrouwen gelijk zijn. Maar helaas voor het mevrouwtje staat gelijk niet gelijk aan beter (en ja, deze quote mag je gerust gebruiken in de kroeg).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *